คุณสามารถสวมหมวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะลูกขุนได้หรือไม่? คำถามนี้ถูกถามซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับคณะลูกขุน แม้ว่าจะมีมาตรฐานที่เหมือนกันอยู่บ้าง แต่ท้ายที่สุดแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับศาลที่จะตัดสินว่าเครื่องแต่งกายใดเหมาะสมและยอมรับได้

คุณสามารถสวมหมวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะลูกขุนได้หรือไม่? คำถามนี้ถูกถามซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับคณะลูกขุน แม้ว่าจะมีมาตรฐานที่เหมือนกันอยู่บ้าง แต่ท้ายที่สุดแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับศาลที่จะตัดสินว่าเครื่องแต่งกายใดเหมาะสมและยอมรับได้

Categories ไม่มีหมวดหมู่
คุณสวมหมวกไปที่ไนต์คลับของ Drai ได้ไหม คำตอบสำหรับคำถามนี้คือ ‘ใช่’ ดังก้อง แม้ว่ากฎและข้อบังคับของสถานประกอบการอาจแตกต่างกันไป แต่ไนต์คลับทุกแห่งอนุญาตให้สวมหมวกได้

คุณสวมหมวกไปที่ไนต์คลับของ Drai ได้ไหม คำตอบสำหรับคำถามนี้คือ ‘ใช่’ ดังก้อง แม้ว่ากฎและข้อบังคับของสถานประกอบการอาจแตกต่างกันไป แต่ไนต์คลับทุกแห่งอนุญาตให้สวมหมวกได้